Majo 2017

Mae llawer o newyddion y tro ‘ma. Felly, gawn ni weld beth sy’n digwydd yn y byd Esperanto.

Rydym yn agosaú at Cynhadledd Esperanto yng Nghaeredin – dydd Gwener 19 tan dydd Sul 21 o fis Mai. Pwy sy’n mynd? Ydych chi wedi cofrestru’n barod? A chofiwch – os ydych yn llai na 25 oed, mae cyfle i chi fynd am ddim! Cysyllwch â Tim Owen am fwy o wybodaeth CYN cofrestru.

Beth am wyliau yn Esperanto dros yr haf? Mae Kulturdomo de Esperanto en Kastelo Greziljono yn cynnig sawl cyfleoedd i dreulio bach o amser yn Ffrainc a dod i nabod pobl eraill trwy gyfrwng Esperanto. Mae’n swnio fel hwyl, on’d yw e?

I ddarllen mwy o newyddion en Esperanto, gweler isod.

Lots of things happening in Esperanto at the moment.

We’re getting close to the joint British and Scottish Esperanto Congress which will take place in Edinburgh between Friday, 19th and Sunday 21st May. Who’s going? Have you registered yet? Don’t forget – if you’re under 25 years of age, you might be able to go for nothing! Contact Tim Owen for more information BEFORE you book.

What about having your summer holidays in Esperanto? The Kulturdomo de Esperanto in Grésillon Castle has various different offers enabling you to spend a few days in France while getting to know other Esperanto speakers. Sounds like fun, doesn’t it?

To read more news in Esperanto, see below.

 

La 14-a de aprilo 2017 estis la 100-a datreveno de la morto de Zamenhof, iniciatinto de la lingvo Esperanto. Estas nova retejo, en pluraj lingvoj, kie oni povas legi pri lia vivo ĉe www.zamenhof.life.

Ni ĉiuj scias ke Zamenhof estis ege serioza pri via deziro krei lingvon kiu espereble portos pli da interkompreno al la mondo, sed li ankaŭ havis ŝercan flankon je sia karaktero. En Pri Kio Ridis Zamenhof? vi povas legi kelkajn ŝercojn kiuj amuzis lin.

Magdeburga Folio 39 – eldonaĵo Majo-Junio 2017 – estas nun havebla kaj elŝutebla, kun interesaj artikoloj, literaturo kaj novaĵoj – ĉio en Esperanto!

Kaj laste sed ne balaste, ekzistas nun ege interesa nova apo (komputilprogramo por saĝtelefono) kiu ebligas vin trovi Esperantistojn kien ajn vi iros! Jes, kun Amikumu vi povas trovi aliajn Esperantistojn, kontakti ilin, kaj demandi ĉu ili volas renkontiĝi por komuna babilado. Ne ĉagrenu! Ĝi ne rivelas vian lokon se vi ne volas ke ĝi faru tion sed, kun tiom multe da homoj kiuj nun lernas Esperanton per Duolingo, estus ege interese viziti novan urbon kie vi konas neniun kaj subite trovi Esperantistojn tie, ĉu ne?

 

One thought on “Majo 2017”

Comments are closed.